Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2728(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0007/2014

Разисквания :

PV 17/07/2014 - 8.2

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.2

Приети текстове :

P8_TA(2014)0007

Протокол
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - Страсбург

8.2. Свободата на изразяване и на събрания в Египет
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 и B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Mark Demesmaeker, Мария Габриел, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer и Marina Albiol Guzmán представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Goffredo Maria Bettini, от името на групата S&D, Karol Karski, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Amjad Bashir, от името на групата EFDD, Monica Macovei, Marian Harkin и Marie-Christine Vergiat, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Charles Tannock и Marek Jurek.

Изказа се Androulla Vassiliou (член на Комисията)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 17.7.2014.

Правна информация - Политика за поверителност