Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2728(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0007/2014

Συζήτηση :

PV 17/07/2014 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

8.2. Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 και B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Mariya Gabriel, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer και Marina Albiol Guzmán παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Goffredo Maria Bettini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Monica Macovei, Marian Harkin και Marie-Christine Vergiat, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Charles Tannock και Marek Jurek.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου