Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2729(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0016/2014

Συζήτηση :

PV 17/07/2014 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 17/07/2014 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0008

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

8.3. Νιγηρία, πρόσφατες επιθέσεις της οργάνωσης Boko Haram
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 και B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Οι Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan και Lidia Senra Rodríguez παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge και Diane Dodds.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella, Georg Mayer και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου