Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2729(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0016/2014

Debatten :

PV 17/07/2014 - 8.3

Stemmingen :

PV 17/07/2014 - 10.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0008

Notulen
Donderdag 17 juli 2014 - Straatsburg

8.3. Nigeria: recente aanvallen van Boko Haram
CRE

Ontwerpresoluties B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 en B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan en Lidia Senra Rodríguez lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge en Diane Dodds.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marc Tarabella, Georg Mayer en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Het woord wordt gevoerd door Androulla Vassiliou (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 17.7.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid