Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2729(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0016/2014

Debatter :

PV 17/07/2014 - 8.3

Omröstningar :

PV 17/07/2014 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2014)0008

Protokoll
Torsdagen den 17 juli 2014 - Strasbourg

8.3. Nigeria: attacker nyligen från Boko Haram
CRE

Resolutionsförslag B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 och B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan och Lidia Senra Rodríguez redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ryszard Czarnecki, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge och Diane Dodds.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella, Georg Mayer och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 17.7.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy