Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras

8.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


8.1. Sudanas: Meriam Yahios Ibrahim atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 ir B8-0022/2014 (2014/2727(RSP))

Peter van Dalen, Tunne Kelam, Javier Nart, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Louis Aliot, Pavel Svoboda ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari ir Silvia Costa.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.1 punktas.


8.2. Žodžio ir susirinkimų laisvė Egipte

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ir B8-0015/2014 (2014/2728(RSP))

Mark Demesmaeker, Mariya Gabriel, Jean-Marie Cavada, Judith Sargentini, Josef Weidenholzer ir Marina Albiol Guzmán pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Goffredo Maria Bettini S&D frakcijos vardu, Karol Karski ECR frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Amjad Bashir EFDD frakcijos vardu, Monica Macovei, Marian Harkin ir Marie-Christine Vergiat (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Marek Jurek).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Charles Tannock ir Marek Jurek.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.2 punktas.


8.3. Nigerija: neseniai įvykdyti organizacijos „Boko Haram“ išpuoliai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 ir B8-0024/2014 (2014/2729(RSP))

Cristian Dan Preda, Louis Michel, Charles Tannock, Jean Lambert, Linda McAvan ir Lidia Senra Rodríguez pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Ryszard Czarnecki), Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleytherios Synadinos, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge ir Diane Dodds.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marc Tarabella, Georg Mayer ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Kalbėjo Androulla Vassiliou (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.3 punktas.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika