Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2727(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0010/2014

Keskustelut :

PV 17/07/2014 - 8.1

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0006

Pöytäkirja
Torstai 17. heinäkuuta 2014 - Strasbourg

10.1. Sudan ja Meriam Yahia Ibrahimin tapaus (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 ja B8-0022/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0010/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 ja B8-0022/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller ja Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri ja Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch ja Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio ja Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0006)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö