Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0010/2014

Rozpravy :

PV 17/07/2014 - 8.1

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0006

Zápisnica
Štvrtok, 17. júla 2014 - Štrasburg

10.1. Sudán – prípad Marjam Jahjá Ibráhímovej (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 a B8-0022/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0010/2014

(nahrádzajúci B8-0010/2014, B8-0012/2014, B8-0014/2014, B8-0017/2014, B8-0018/2014 a B8-0022/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller a Lars Adaktusson v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Ana Gomes, Richard Howitt, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Luigi Morgano, Pier Antonio Panzeri a Silvia Costa v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch a Peter van Dalen v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen a Javier Nart v mene skupiny ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio a Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0006)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia