Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2728(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0007/2014

Rozpravy :

PV 17/07/2014 - 8.2

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0007

Zápis
Čtvrtek, 17. července 2014 - Štrasburk

10.2. Svoboda projevu a shromažďování v Egyptě (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 a B8-0015/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0007/2014

(nahrazující B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 a B8-0015/2014)

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb a Lars Adaktusson za skupinu PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano a Ana Gomes za skupinu S&D;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey a Pablo Echenique za skupinu GUE/NGL;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2014)0007)

Právní upozornění - Ochrana soukromí