Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2728(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0007/2014

Arutelud :

PV 17/07/2014 - 8.2

Hääletused :

PV 17/07/2014 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0007

Protokoll
Neljapäev, 17. juuli 2014 - Strasbourg

10.2. Sõna- ja kogunemisvabadus Egiptuses (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ja B8-0015/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0007/2014

(asendades B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ja B8-0015/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb ja Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey ja Pablo Echenique fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0007)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika