Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2728(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0007/2014

Keskustelut :

PV 17/07/2014 - 8.2

Äänestykset :

PV 17/07/2014 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0007

Pöytäkirja
Torstai 17. heinäkuuta 2014 - Strasbourg

10.2. Ilmaisunvapaus ja kokoontumisvapaus Egyptissä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ja B8-0015/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0007/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ja B8-0015/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb ja Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey ja Pablo Echenique GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0007)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö