Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2728(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0007/2014

Debatai :

PV 17/07/2014 - 8.2

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0007

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras

10.2. Žodžio ir susirinkimų laisvė Egipte (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ir B8-0015/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0007/2014

(keičia B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 ir B8-0015/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb ir Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey ir Pablo Echenique GUE/NGL frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0007).

Teisinė informacija - Privatumo politika