Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2728(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0007/2014

Debates :

PV 17/07/2014 - 8.2

Balsojumi :

PV 17/07/2014 - 10.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0007

Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs - Strasbūra

10.2. Vārda un pulcēšanās brīvība Ēģiptē (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 un B8-0015/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0007/2014

(aizstāj B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 un B8-0015/2014).

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb un Lars Adaktusson PPE grupas vārdā;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano un Ana Gomes S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey un Pablo Echenique GUE/NGL grupas vārdā;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2014)0007).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika