Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2728(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0007/2014

Rozpravy :

PV 17/07/2014 - 8.2

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.2

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0007

Zápisnica
Štvrtok, 17. júla 2014 - Štrasburg

10.2. Sloboda prejavu a zhromažďovania v Egypte (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 a B8-0015/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0007/2014

(nahrádzajúci B8-0007/2014, B8-0008/2014, B8-0009/2014, B8-0011/2014, B8-0013/2014 a B8-0015/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb a Lars Adaktusson v mene skupiny PPE;

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Michela Giuffrida, Corina Creţu, Demetris Papadakis, Luigi Morgano a Ana Gomes v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE;

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey a Pablo Echenique v mene skupiny GUE/NGL;

Judith Sargentini, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Ernest Maragall a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0007)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia