Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2729(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0016/2014

Viták :

PV 17/07/2014 - 8.3

Szavazatok :

PV 17/07/2014 - 10.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0008

Jegyzőkönyv
2014. július 17., Csütörtök - Strasbourg

10.3. Nigéria: a Boko Haram legújabb támadásai (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 és B8-0024/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0016/2014

(amely a B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 és B8-0024/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller és Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki és Tomasz Piotr Poręba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens és Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos és Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2014)0008)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat