Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2729(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0016/2014

Debaty :

PV 17/07/2014 - 8.3

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0008

Protokół
Czwartek, 17 lipca 2014 r. - Strasburg

10.3. Nigeria, niedawne ataki Boko Haram (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 i B8-0024/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0016/2014

(zastępujący B8-0016/2014, B8-0019/2014, B8-0020/2014, B8-0021/2014, B8-0023/2014 i B8-0024/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller i Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano i Elena Valenciano Martínez-Orozco w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR;

Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens i Javier Nart w imieniu grupy ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Teresa Rodriguez-Rubio, Kostas Chrysogonos i Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL;

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2014)0008)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności