Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο

10.4. Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διασκέψεως των Προέδρων : Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες


(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

Κρίνεται εγκριθείσα (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.7.2014)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου