Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2717(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0025/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.5

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0009

Zápis
Čtvrtek, 17. července 2014 - Štrasburk

10.5. Situace na Ukrajině (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 a B8-0057/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0025/2014

(nahrazující B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 a B8-0057/2014)

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz a Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz a Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy a Martina Dlabajová za skupinu ALDE;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis a Iveta Grigule.

přijat (P8_TA(2014)0009)

(Návrhy usnesení B8-0028/2014 a B8-0056/2014 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Jacek Saryusz-Wolski předložil dva ústní pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům 1 a 11, které byly vzaty v potaz, a ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.

Právní upozornění - Ochrana soukromí