Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2717(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0025/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 17/07/2014 - 10.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0009

Jegyzőkönyv
2014. július 17., Csütörtök - Strasbourg

10.5. Az ukrajnai helyzet (szavazás)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 és B8-0057/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0025/2014

(amely a B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 és B8-0057/2014 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Schöpflin György, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica és Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz és Vilija Blinkevičiūtė, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz és Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy és Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Valentinas Mazuronis és Iveta Grigule.

Elfogadva. (P8_TA(2014)0009)

(A B8-0028/2014 és B8-0056/2014 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Jacek Saryusz-Wolski, aki két szóbeli módosítási javaslatot terjeszt elő az 1. és 11. módosításhoz, melyeket elfogadnak, valamint az 5. módosításhoz, melyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi ez utóbbi szóbeli módosítási javaslat figyelembevételét.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat