Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2717(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0025/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 17/07/2014 - 10.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0009

Protokols
Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs - Strasbūra

10.5. Stāvoklis Ukrainā (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 un B8-0057/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0025/2014

(aizstāj B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 un B8-0057/2014).

Iesnieguši šādi deputāti:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica un Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE grupas vārdā;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz un Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy un Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā;

Valentinas Mazuronis un Iveta Grigule.

Pieņemts (P8_TA(2014)0009).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0028/2014 un B8-0056/2014 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Jacek Saryusz-Wolski ierosināja divus mutiskos grozījumus – grozījumiem Nr. 1 un 11 – , un tos pieņēma, kā arī grozījumam Nr. 5, bet šo mutisko grozījumu nepieņēma, jo pret tā ņemšanu vērā iebilda vairāk nekā 40 deputāti.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika