Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2717(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0025/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0009

Protokół
Czwartek, 17 lipca 2014 r. - Strasburg

10.5. Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0028/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014, B8-0056/2014 i B8-0057/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0025/2014

(zastępujący B8-0025/2014, B8-0026/2014, B8-0029/2014, B8-0054/2014 i B8-0057/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Lars Adaktusson, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Macovei, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE;

Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Marju Lauristin, Boris Zala, Andrejs Mamikins, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Jo Leinen, Francisco Assis, Arne Lietz i Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Andrzej Duda, Beata Barbara Gosiewska, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Jurek, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Kosma Złotowski, Dawid Bohdan Jackiewicz i Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR;

Johannes Cornelis van Baalen, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Jean-Marie Cavada, Antanas Guoga, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Gerben-Jan Gerbrandy i Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE;

Rebecca Harms, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;

Valentinas Mazuronis i Iveta Grigule.

Przyjęto (P8_TA(2014)0009)

(Projekty rezolucji B8-0028/2014 i B8-0056/2014 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Jacek Saryusz-Wolski przedstawił dwie poprawki ustne do poprawek 1 i 11, które zostały przyjęte, jak również poprawkę ustną do poprawki 5, która nie została przyjęta, ponieważ ponad 40 posłów się jej sprzeciwiło.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności