Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2713(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0027/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.6

Приети текстове :

P8_TA(2014)0010

Протокол
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - Страсбург

10.6. Заетостта на младите хора (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 и B8-0058/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0027/2014

(за замяна на B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 и B8-0058/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

David Casa и Ivo Belet, от името на групата PPE;

Jutta Steinruck, от името на групата S&D;

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki и Marietje Schaake, от името на групата ALDE;

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana и Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2014)0010)

(Предложенията за резолюции B8-0030/2014, B8-0052/2014 и B8-0055/2014 отпадат.)

Изказвания

Georg Mayer относно протичането на гласуването.

Правна информация - Политика за поверителност