Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2713(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0027/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.6

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0010

Zápisnica
Štvrtok, 17. júla 2014 - Štrasburg

10.6. Zamestnanosť mladých ľudí (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 a B8-0058/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0027/2014

(nahrádzajúci B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 a B8-0058/2014):

podaný týmito poslancami:

David Casa a Ivo Belet v mene skupiny PPE;

Jutta Steinruck v mene skupiny S&D;

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE;

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana a Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0010)

(Návrhy uznesenia B8-0030/2014, B8-0052/2014 a B8-0055/2014 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Georg Mayer k priebehu hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia