Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2713(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0027/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/07/2014 - 10.6

Antagna texter :

P8_TA(2014)0010

Protokoll
Torsdagen den 17 juli 2014 - Strasbourg

10.6. Ungdomssysselsättning (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014 och B8-0058/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0027/2014

(ersätter B8-0027/2014, B8-0051/2014, B8-0053/2014 och B8-0058/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

David Casa och Ivo Belet för PPE-gruppen;

Jutta Steinruck för S&D-gruppen;

Marian Harkin, Beatriz Becerra Basterrechea, António Marinho e Pinto, Ivo Vajgl, Anneli Jäätteenmäki och Marietje Schaake för ALDE-gruppen;

Terry Reintke, Jean Lambert, Karima Delli, Monika Vana och Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2014)0010)

(Resolutionsförslagen B8-0030/2014, B8-0052/2014 och B8-0055/2014 bortföll.)

Inlägg:

Georg Mayer yttrade sig om genomförandet av omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy