Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2716(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0059/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.7

Приети текстове :

P8_TA(2014)0011

Протокол
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - Страсбург

10.7. Положението в Ирак (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 и B8-0064/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0059/2014

(за замяна на B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 и B8-0064/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Мария Габриел, Андрей Ковачев, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson и Davor Ivo Stier, от името на групата PPE;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis и Silvia Costa, от името на групата S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff и Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert и Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA(2014)0011)

(Предложението за резолюция B8-0062/2014 отпада.)

Изказвания

Ana Gomes, за да внесе техническо уточнение по параграф 6.

Правна информация - Политика за поверителност