Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2716(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0059/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/07/2014 - 10.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0011

Protokoll
Neljapäev, 17. juuli 2014 - Strasbourg

10.7. Olukord Iraagis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 ja B8-0064/2014

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0059/2014

(asendades B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 ja B8-0064/2014):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson ja Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis ja Silvia Costa fraktsiooni S&D nimel;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff ja Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert ja Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0011)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0062/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Ana Gomes, et teha tehniline täpsustus punkti 6 kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika