Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2716(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0059/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/07/2014 - 10.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0011

Notulen
Donderdag 17 juli 2014 - Straatsburg

10.7. Situatie in Irak (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 en B8-0064/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0059/2014

(ter vervanging van B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 en B8-0064/2014):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson en Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis en Silvia Costa, namens de S&D-Fractie;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff en Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert en Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2014)0011)

(Ontwerpresolutie B8-0062/2014 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Ana Gomes voor een technische toelichting op paragraaf 6.

Juridische mededeling - Privacybeleid