Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2716(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0059/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0011

Protokół
Czwartek, 17 lipca 2014 r. - Strasburg

10.7. Sytuacja w Iraku (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 i B8-0064/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0059/2014

(zastępujący B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 i B8-0064/2014):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson i Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis i Silvia Costa w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff i Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert i Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2014)0011)

(Projekt rezolucji B8-0062/2014 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Ana Gomes z uwagą natury technicznej do ust. 6.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności