Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2716(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0059/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.7

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0011

Proces-verbal
Joi, 17 iulie 2014 - Strasbourg

10.7. Situația din Irak (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 și B8-0064/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0059/2014

(care înlocuiește B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 și B8-0064/2014):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson și Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis și Silvia Costa, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff și Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert și Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2014)0011)

(Propunerea de rezoluție B8-0062/2014 a devenit caducă.)

Intervenții

Ana Gomes Pentru a face o precizare de ordin tehnic privind punctul 6.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate