Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2716(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0059/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.7

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0011

Zápisnica
Štvrtok, 17. júla 2014 - Štrasburg

10.7. Situácia v Iraku (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0062/2014, B8-0063/2014 a B8-0064/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0059/2014

(nahrádzajúci B8-0059/2014, B8-0060/204, B8-0061/2014, B8-0063/2014 a B8-0064/2014):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Esther de Lange, Tunne Kelam, Lars Adaktusson a Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE;

Victor Boştinaru, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ana Gomes, Kati Piri, Eugen Freund, Demetris Papadakis a Silvia Costa v mene skupiny S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Robert Rochefort, Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Charles Goerens, Alexander Graf Lambsdorff a Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE;

Alyn Smith, Bodil Ceballos, Jean Lambert a Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2014)0011)

(Návrh uznesenia B8-0062/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Ana Gomes, aby predniesla technické spresnenie k odseku 6.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia