Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0071/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.8

Приети текстове :

P8_TA(2014)0012

Протокол
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - Страсбург

10.8. Ескалиране на насилието между Израел и Палестина (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0071/2014, B8-0072/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014, B8-0075/2014, B8-0076/2014 и B8-0077/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0071/2014

(за замяна на B8-0071/2014, B8-0073/2014, B8-0074/2014 и B8-0075/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Francisco José Millán Mon, Gunnar Hökmark, Michèle Alliot-Marie и Philippe Juvin, от името на групата PPE;

Victor Boştinaru и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

Charles Tannock, от името на групата ECR;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Charles Goerens, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada, Pavel Telička, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Неджми Али, Petras Auštrevičius и Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE;

приема се (P8_TA(2014)0012)

(Предложенията за резолюции B8-0072/2014, B8-0076/2014 и B8-0077/2014 отпадат.)

Правна информация - Политика за поверителност