Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2724(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0066/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/07/2014 - 10.9

Приети текстове :

P8_TA(2014)0013

Протокол
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - Страсбург

10.9. Престъплението „агресия“ (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 и B8-0070/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0065/2014

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0066/2014

(за замяна на B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 и B8-0070/2014):

внесени от следните членове на ЕП:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan и László Tőkés, от името на групата PPE;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin и Richard Howitt, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE;

Helmut Scholz и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL;

Barbara Lochbihler и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE

приема се (P8_TA(2014)0013)

Правна информация - Политика за поверителност