Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2724(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0066/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.9

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0013

Zápis
Čtvrtek, 17. července 2014 - Štrasburk

10.9. Zločin agrese (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 a B8-0070/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ B8-0065/2014

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0066/2014

(nahrazující B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 a B8-0070/2014)

předložen těmito poslanci:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan a László Tőkés za skupinu PPE;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin a Richard Howitt za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE;

Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

Barbara Lochbihler a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2014)0013)

Právní upozornění - Ochrana soukromí