Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2724(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0066/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/07/2014 - 10.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0013

Protokolas
Ketvirtadienis, 2014 m. liepos 17 d. - Strasbūras

10.9. Agresijos nusikaltimas (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 ir B8-0070/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0065/2014

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0066/2014

(keičia B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 ir B8-0070/2014):

pateiktas šių Parlamento narių:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan ir László Tőkés PPE frakcijos vardu;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin ir Richard Howitt S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells ir Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu;

Helmut Scholz ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2014)0013).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika