Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2724(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0066/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/07/2014 - 10.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0013

Notulen
Donderdag 17 juli 2014 - Straatsburg

10.9. Misdrijf van agressie (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 en B8-0070/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0065/2014

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0066/2014

(ter vervanging van B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 en B8-0070/2014):

ingediend door de volgende leden:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan en László Tőkés, namens de PPE-Fractie;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells en Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie;

Helmut Scholz en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

Barbara Lochbihler en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie

Aangenomen (P8_TA(2014)0013)

Juridische mededeling - Privacybeleid