Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2724(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0066/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/07/2014 - 10.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0013

Protokół
Czwartek, 17 lipca 2014 r. - Strasburg

10.9. Zbrodnia agresji (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 i B8-0070/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0065/2014

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0066/2014

(zastępujący B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 i B8-0070/2014):

złożony przez następujących posłów:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan i László Tőkés w imieniu grupy PPE;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin i Richard Howitt w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells i Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE;

Helmut Scholz i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

Barbara Lochbihler i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE

Przyjęto (P8_TA(2014)0013)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności