Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2724(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0066/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/07/2014 - 10.9

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0013

Proces-verbal
Joi, 17 iulie 2014 - Strasbourg

10.9. Crima de agresiune (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluții B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 și B8-0070/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0065/2014

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0066/2014

(care înlocuiește B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 și B8-0070/2014):

depusă de următorii deputați:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan și László Tőkés, în numele Grupului PPE;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin și Richard Howitt, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells și Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE;

Helmut Scholz și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Barbara Lochbihler și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P8_TA(2014)0013)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate