Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2724(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0066/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/07/2014 - 10.9

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0013

Zápisnica
Štvrtok, 17. júla 2014 - Štrasburg

10.9. Trestný čin agresie (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0065/2014, B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 a B8-0070/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B8-0065/2014

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0066/2014

(nahrádzajúci B8-0066/2014, B8-0067/2014, B8-0068/2014, B8-0069/2014 a B8-0070/2014):

podaný týmito poslancami:

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monica Macovei, Eduard Kukan a László Tőkés v mene skupiny PPE;

Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, David Martin a Richard Howitt v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Jean-Marie Cavada, Izaskun Bilbao Barandica, Alexander Graf Lambsdorff, Fernando Maura Barandiarán, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE;

Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Barbara Lochbihler a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE

Prijatý (P8_TA(2014)0013)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia