Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 юли 2014 г. - Страсбург

11. Състав на Парламента
CRE

Carlos Jiménez Villarejo уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 1 август 2014 г.

В съответствие с член 4, параграф 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

°
° ° °

Изказа се Jörg Leichtfried относно протичането на заседанието.

Правна информация - Политика за поверителност