Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 juli 2014 - Strasbourg

11. Parlamentets sammansättning
CRE

Carlos Jiménez Villarejo hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 1 augusti 2014.

I enlighet med artikel 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och underrättade de berörda nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

Talare: Jörg Leichtfried yttrade sig om genomförandet av sammanträdet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy