Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Κατάσταση στην Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Απασχόληση των νέων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατάσταση στο Ιράκ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Έγκλημα επίθεσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Σουδάν, η υπόθεση της Meriam Yahia Ibrahim
  
8.2.Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο
  
8.3.Νιγηρία, πρόσφατες επιθέσεις της οργάνωσης Boko Haram
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Σουδάν, η υπόθεση της Meriam Yahia Ibrahim (ψηφοφορία)
  
10.2.Ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)
  
10.3.Νιγηρία, πρόσφατες επιθέσεις της οργάνωσης Boko Haram (ψηφοφορία)
  
10.4.Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)
  
10.5.Κατάσταση στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
  
10.6.Απασχόληση των νέων (ψηφοφορία)
  
10.7.Κατάσταση στο Ιράκ (ψηφοφορία)
  
10.8.Κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης (ψηφοφορία)
  
10.9.Έγκλημα επίθεσης (ψηφοφορία)
 11.Σύνθεση του Σώματος
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1710 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (178 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (237 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (745 kb) Παράρτημα 1 (173 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (614 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1807 kb) Παράρτημα 1 (396 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου