Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 17 juli 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Situatie in Oekraïne (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Werkgelegenheid voor jongeren (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Situatie in Irak (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Escalatie van geweld tussen Israël en Palestina (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Misdrijf van agressie (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.Sudan: de zaak Meriam Yahia Ibrahim
  8.2.Vrijheid van meningsuiting en vereniging in Egypte
  8.3.Nigeria: recente aanvallen van Boko Haram
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Stemmingen
  10.1.Sudan: de zaak Meriam Yahia Ibrahim (stemming)
  10.2.Vrijheid van meningsuiting en vereniging in Egypte (stemming)
  10.3.Nigeria: recente aanvallen van Boko Haram (stemming)
  10.4.Benoemingen in de interparlementaire delegaties (stemming)
  10.5.Situatie in Oekraïne (stemming)
  10.6.Werkgelegenheid voor jongeren (stemming)
  10.7.Situatie in Irak (stemming)
  10.8.Escalatie van geweld tussen Israël en Palestina (stemming)
  10.9.Misdrijf van agressie (stemming)
 11.Samenstelling Parlement
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (224 kb)  Presentielijst (60 kb)
 
Notulen (149 kb)  Presentielijst (36 kb)  Uitslag van de stemming (238 kb)  Hoofdelijke stemming (713 kb)  Bijlage 1 (146 kb)
 
Notulen (233 kb)  Presentielijst (62 kb)  Uitslag van de stemming (404 kb)  Hoofdelijke stemming (1729 kb)  Bijlage 1 (271 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid