Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 17 lipca 2014 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Sytuacja na Ukrainie (złożone projekty rezolucji)
 4.Zatrudnienie ludzi młodych (złożone projekty rezolucji)
 5.Sytuacja w Iraku (złożone projekty rezolucji)
 6.Eskalacja przemocy między Izraelem a Palestyną (złożone projekty rezolucji)
 7.Zbrodnia agresji (złożone projekty rezolucji)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Sudan, przypadek Meriam Yahii Ibrahim
  8.2.Wolność słowa i zgromadzeń w Egipcie
  8.3.Nigeria, niedawne ataki Boko Haram
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Sudan, przypadek Meriam Yahii Ibrahim (głosowanie)
  10.2.Wolność słowa i zgromadzeń w Egipcie (głosowanie)
  10.3.Nigeria, niedawne ataki Boko Haram (głosowanie)
  10.4.Wyznaczenie członków delegacji międzyparlamentarnych (głosowanie)
  10.5.Sytuacja na Ukrainie (głosowanie)
  10.6.Zatrudnienie ludzi młodych (głosowanie)
  10.7.Sytuacja w Iraku (głosowanie)
  10.8.Eskalacja przemocy między Izraelem a Palestyną (głosowanie)
  10.9.Zbrodnia agresji (głosowanie)
 11.Skład Parlamentu
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 15.Kalendarz następnych posiedzeń
 16.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (228 kb)  Lista obecności (60 kb)
 
Protokół (172 kb)  Lista obecności (36 kb)  Wyniki głosowania (232 kb)  Głosowanie imienne (738 kb)  Załącznik 1 (133 kb)
 
Protokół (237 kb)  Lista obecności (63 kb)  Wyniki głosowania (582 kb)  Głosowanie imienne (1728 kb)  Załącznik 1 (353 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności