Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 17 juli 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Situationen i Ukraina (ingivna resolutionsförslag)
 4.Ungdomssysselsättning (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Irak (ingivna resolutionsförslag)
 6.Upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (ingivna resolutionsförslag)
 7.Aggressionsbrott (ingivna resolutionsförslag)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Sudan: fallet med Meriam Yahia Ibrahim Ishag
  
8.2.Yttrande- och mötesfrihet i Egypten
  
8.3.Nigeria: attacker nyligen från Boko Haram
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Omröstning
  
10.1.Sudan: fallet med Meriam Yahia Ibrahim Ishag (omröstning)
  
10.2.Yttrande- och mötesfrihet i Egypten (omröstning)
  
10.3.Nigeria: attacker nyligen från Boko Haram (omröstning)
  
10.4.Utnämningar till de interparlamentariska delegationerna (omröstning)
  
10.5.Situationen i Ukraina (omröstning)
  
10.6.Ungdomssysselsättning (omröstning)
  
10.7.Situationen i Irak (omröstning)
  
10.8.Upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (omröstning)
  
10.9.Aggressionsbrott (omröstning)
 11.Parlamentets sammansättning
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (229 kb) Närvarolista (60 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1710 kb)    
 
Protokoll (148 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (230 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (735 kb) Bilaga 1 (146 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (411 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1732 kb) Bilaga 1 (280 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy