Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2042(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0004/2014

Ingivna texter :

A8-0004/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2014 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0017

Protokoll
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg

9.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart) [COM(2014)0376 - C8-0032/2014 - 2014/2042(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Georgios Kyrtsos (A8-0004/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0017)

Sammanträdet avbröts en kort stund för tagning av panoramafoto.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy