Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 september 2014 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 12.35 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Talare: Bruno Gollnisch yttrade sig om de villkor under vilka parlamentet hade röstat om rekommendationerna om associeringsavtalet med Ukraina. Han begärde att protokollet skulle gå till omröstning.

Talare: Edouard Ferrand, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, Bruno Gollnisch och António Marinho e Pinto yttrade sig i samma fråga (talmannen beslutade att skjuta upp justeringen av protokollet).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy