Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. září 2014 - Štrasburk

13. Reakce EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Reakce EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Nirj Deva za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Matteo Salvini nezařazený, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili James Carver a Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi a Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki a Giulia Moi.

Vystoupili: Kristalina Georgieva a Benedetto Della Vedova.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 18.9.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí