Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. september 2014 - Strasbourg

13. EU's reaktion på udbrudet af ebola (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: EU's reaktion på udbrudet af ebola (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Nirj Deva for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini, løsgænger, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra James Carver og Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi og Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki og Giulia Moi.

Talere: Kristalina Georgieva og Benedetto Della Vedova.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 18.9.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik