Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. syyskuuta 2014 - Strasbourg

13. EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n toimet Ebola-epidemian torjumiseksi (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta, Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Matteo Salvini, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla James Carver ja Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi ja Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki ja Giulia Moi.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Benedetto Della Vedova.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.9.2014, kohta 10.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö