Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. szeptember 17., Szerda - Strasbourg

13. Az EU válasza az ebolajárványra (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EU válasza az ebolajárványra (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (a Tanács soros elnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nirj Deva, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, független, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: James Carver és Giulia Moi, Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán, Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi és Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Victor Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz Obermayr, Anneli Jäätteenmäki és Giulia Moi.

Felszólal: Kristalina Georgieva és Benedetto Della Vedova.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.9.18-i jegyzőkönyv, 10.5. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat